Hoppa till:

Revisionspliktens avskaffande

Riksdagen har beslutat att små företag inte behöver ha revision.
Gränsvärdena har satts till:
-Omsättning 3 mkr
-Tillgångar 1,5 mkr
-Antal anställda 3 st
Om minst två av gränsvärdena överskrids ska bolaget ha lagstadgad revision.

Lagändringen träder i kraft 1 november 2010, vilket i praktiken innebär att tidigast bokslut per 2011-12-31 berörs. Bolaget måste göra ett aktivt val före bokslutsdagen att registrera bort revisorn.
(Källa: Kleberg Revision AB)


Det går inte längre att kommentera det här inlägget.