Våra medarbetare

Carin Ahlin.jpg
Carin Ahlin
Ägare av Sifferhäxan
Auktoriserad redovisningskonsult

Arbetar på kontoret Måndag och Onsdag.

Mob: 070-755 46 79

MAIL

Charlotte Ahlin
Verksamhetsansvarig
Redovisningskonsult

Arbetar på kontoret Måndag-Fredag

Tel: 08-574 404 43

Mob: 073-52 269 09

MAIL

Charlotte Ahlin.jpg
Monica Dellgar
Redovisningskonsult

Arbetar på kontoret Mån,Tis, Tors och Fredag

Tel: 08-574 404 45

MAIL

Monica Dellgar.jpg
Yvonne Lemberg.jpg
Yvonne Lemberg
Redovisningskonsult

Arbetar på kontoret Måndag-Fredag

Tel: 08-574 404 41

MAIL

Sandra Adamsson
Vikarierande
Ekonomiassistent

 

Arbetar på kontoret Måndag - Fredag

Tel: 08-574 404 40

Polina Vitanopoulou
Redovisningskonsult

Arbetar på kontoret Måndag - Fredag

Tel: 08-574 404 46

MAIL

Polina Vitanopoulou.jpg
Ami Eriksson.jpg
Ami Eriksson
Redovisningskonsult

Arbetar på kontoret Måndag- Fredag

Tel: 08-57440448

MAIL

Carina Aldervall.jpg
Carina Aldervall
Redovisnngskonsult
Löneadministratör
 

Arbetar på kontoret Måndag- Fredag.

Tel: 08-57440442

MAIL

Anna Jakobsson
Ekonomiassistent

Arbetar på kontoret Onsdagar

Övriga dagar hos kund

MAIL

Anna Jakobsson.jpg
Trazie Lindberg
Ekonomiassistent

Föräldraledig från 1 Juli 2021

Tel: 08-57440449

MAIL

Trazie Lindberg.jpg
Louise Ruta

Arbetar på kontoret i Haninge 

Måndag- torsdag.

Tel: 08-57440447

MAIL

Ekonomiassistent
Louise Ruta.jpg
Eva Landin.jpg
Ewa Landin
Redovisningskonsult ( konsult)

Arbetar på kontoret Torsdagar

 

Mob: 070-353 29 77

MAIL